சுற்றறிக்கையின் பெயர் The period of release of an officer who is so released from public service temporarily at the officer's instance to hold a post a public officer himself should invariably hold on the exigency of any act.
சுற்றறிக்கை இல. 03/2020
கிளை Public Services
ஆண்டு 2020
திகதி 2020-01-09
தரவிறக்கம்