சுற்றறிக்கையின் பெயர் Amending the provisions governing "The immediately preceding five (05) year period of satisfactory service" set out in the approved Schemes of Recruitment and Service Minutes
சுற்றறிக்கை இல. 01/2020 (II)
கிளை
ஆண்டு 2020
திகதி 2020-09-25
தரவிறக்கம்