சுற்றறிக்கையின் பெயர் Period of service on release to hold a post outside the public service
சுற்றறிக்கை இல. 04/2019
கிளை Public Services
ஆண்டு 2019
திகதி 2019-12-06
தரவிறக்கம்