சுற்றறிக்கையின் பெயர் Transfer to a parallel post in the Central Government on a request made by a public officer holding a permanent in the Provincial Public Service
சுற்றறிக்கை இல. 04/2020
கிளை Public Services
ஆண்டு 2020
திகதி 2020-01-30
தரவிறக்கம்