சுற்றறிக்கையின் பெயர் Release of an officer from the public service to serve in the Reserve Police Service
சுற்றறிக்கை இல. 06/2020
கிளை Public Services
ஆண்டு 2020
திகதி 2020-07-15
தரவிறக்கம்