சுற்றறிக்கையின் பெயர் රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන කාර්යයන් පිලිබඳ බලතල පැවරීම
சுற்றறிக்கை இல. 05/2011(I)
கிளை
ஆண்டு 2011
திகதி 2011-12-20
தரவிறக்கம்