அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவிற்கு

அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்

பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் பொதுச் சேவைக்காக அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் கடமைகளை செயல்படுத்துவதற்காக, இலங்கை (அரசியலமைப்பு) அரச பேரவைக் கட்டளையின் கீழ் 1946ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 15ஆம் திகதி அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு தாபிக்கப்பட்டது. இதற்கமைய அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் நியமனங்கள், பதவி உயர்வுகள்,

மேலும் படிக்க

சமீபத்திய சுற்றறிக்கைகள்

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

செய்தி வெளியீடுகள்

சார்க் உறுப்பினர்கள்

afganistan bangaladesh boothanaya 77 234  nepa  pakisthan
Afghanistan Bangladesh Bhutan India Maldives Nepal Pakistan